ICQ7M 7.8

ICQ7M 7.8

ICQ – 47,4MB – Shareware –
ra khỏi 3 phiếu
4 Stars User Rating
Simple way to communicate and nothing extra.
New design, free sound and video calls, group chats
and much more!

Tổng quan

ICQ7M là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ICQ.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ICQ7M là 7.8, phát hành vào ngày 19/06/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 7.8, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

ICQ7M đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 47,4MB.

Người sử dụng của ICQ7M đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ICQ7M!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có ICQ7M cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản